หมู่บ้านปั้นหม้อ

ตั้งอยู่ที่ตำบลเขวา ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 23 มหาสารคามร้อยเอ็ด ประมาณ 4 กิโลเมตร  เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพปั้นหม้อดินเผากรรมวิธีแบบดั้งเดิม คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมา  นอกจากปั้นหม้อแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่น เช่นตุ่มน้ำ กาน้ำ เตา เป็นต้น เครื่องปั้นดินเผานี้ได้รับการพัฒนารูปทรงให้เหมาะสมทันสมัย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมซื้อไปใช้และเป็นของที่ระลึกอยู่เสมอ