สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดเป็นนิทรรศการแบบถาวร  ผู้เข้าชมจะได้ความรู้เกี่ยวกับ  ศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน  ความเป็นมาของการทอผ้า การประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง  เครื่องจักรสาน งานไม้ งานหล่อโลหะ การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา  เครื่องใช้ในครัวเรือน  เครื่องมือจับสัตว์  เครื่องดนตรี  วรรณกรรม  จารึกภาษาโบราณ  รวมทั้งนิสิต นักศึกษา เปิดให้ชมในวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ และวันเสาร์ครึ่งวัน (หากติดต่อล่วงหน้าสถาบันฯ ก็ยินดีเปิดให้ชมเป็นพิเศษ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 043-721686