วนอุทยานโกสัมพี

ตั้งอยู่ที่  อำเภอโกสุมพิสัยห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  28  กิโลเมตร  บรรยากาศร่มรื่นฝั่งแม่น้ำชีมีต้นไม้ใหญ่นานาชนิด และเป็นที่อาศัยของฝูงลิงแสมสีทองนับพันตัว  มีนักท่องเที่ยวมาชมเป็นจำนวนมาก  ในเทศกาลสงกรานต์จะมีการจัดงานพาขวัญข้าวลิง  ติดกับวนอุทยานโกสัมพี  เป็นบึงขนาดใหญ่  บึงบอนลักษณะเป็นเกาะ  มีน้ำล้อมรอบจัดแต่งไว้สวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ