ลายฮูปแต้ม วัดยางทวงวราราม

ฮูปแต้ม  หมายถึงจิตรกรรมฝาผนัง ที่มักพบตามสิมหรือโบสทางวัฒนธรรมแบบอีสาน  ถือเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สร้างกันอย่างเรียบง่าย  แต่เน้นการนำลายฮูปแต้มมาสร้าง ความโดดเด่นให้แก่สิม  โดยให้เป็นงานจิตรกรรมตกแต่งบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านภาพเป็นสีสันสดใส  ฮูปแต้มที่วัดยางทวงวราราม  อำเภอบรบือ แห่งนี้ จะนำเสนอเกี่ยวกับพุทธประวัติ วิถีชีวิตของคนอีสาน  และภาพที่สะท้อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยรัชการที่  5  จัดว่าเป็นวัดที่มีสิมและฮูปแต้มสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย  ลวดลายสีสันงดงามที่ยังคงปรากฏเด่นชัดแม้จะผ่านกาลเวลามานานนับร้อยปี  นี่คือมนต์เสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ของชาวอีสาน