พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียนเสมือนเป็นอนุสรณ์ที่แสดงถึงความทุ่มเทและเสียสละของอาจารย์บุญหมั่น  คำสะอาด  ในการที่จะสร้างสรรค์และจรรโลงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมในบ้านเกิดของตนเองให้กับลูกหลานได้รับรู้  โดยใช้เวลาสะสมวัตถุต่าง ๆ ยาวนานกว่า  50  ปี  ภายในพิพิธภัณฑ์ชั้นบนมรการจัดการแสดงเครื่องมือ  เครื่องใช้ของชาวอีสานตามประวัติศาสตร์บ้านเชียงเหียน  และวัตถุอื่น ๆ  เช่น กะโหลก  เขาควายชั้นล่างจัดแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์หมั่น  คำสะอาด  และผลงานของศิลปิน  นิสติ  นักศึกษา  ที่หมุนเวียนกันมาจัดแสดงทั้งปี  ตั้งอยู่บนเส้นทางมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด  ห่างจากตัวเมืองมหาสารคาม ประมาณ  7 กิโลเมตร