พระไม้ล้ำค่า ต้นจำปีพันปี

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมแบบ  Unseen  ที่ยึดโยงความเชื่อ ความศรัทธา  รวมถึงความรักสามัคคีของพี่น้อง  3  จังหวัดเข้าด้วยกันมาอย่างยาวนาน  ประกอบด้วย  อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอเปือยน้อย  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ตามคำเล่าขานของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าสือต่อกันมาว่า พระไม้ทรงยืนที่กู่ทองบ้านกุดหลวง  ถูกแกะสลักสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวบ้านถิ่นนี้  ที่ตั้งศาลาประดิษฐานพระไม้รูปทรงแปลกตา นี้คือบริเวณที่เป็นกู่ดิน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีอภินิหาร  พระเณรและชาวบ้านต่างร่ำลือถึงความเฮี้ยนและศักดิ์สิทธิ์ของท่านนัก

กู่ทองบ้านกุดหลวงนี้มีความสัมพันธ์กับ  3  สถานที่สำคัญ  ตามเส้นทางอารายธรรมของโบราณได้แก่  กู่เปือยน้อย  อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น  โดยกู่เปือยน้อยคือพระยาอุปฮาต (เปรียบเหมือนพระยาเมืองจังหวัด)  กู่ทองกุดหลวง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  คือ  พระราชวงศ์  (เปรียบเหมือนพระยาเมืองอำเภอ)  และดอนปู่ตาปอพาน อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  คือท้าวอุดม (เปรียบเหมือนเจ้าตำบล)  ด้วยความศรัทธาและเคารพนับถือต่อองค์กู่ทอง  จึงได้มีฮีตครองประเพณีวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น  ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  เรียกว่าพิธีบวงสรวงสรงน้ำ  ในวันแรม  14 ค่ำ เดือน 5  หลังจากงานบวงสรวงกู่เปือยน้อยในวันเพ็ญเดือน 5 บริเวณศาลพระไม้กู่ทองมีต้นจำปาคู่อายุเก่าแก่มาก ตั้งตระหง่านโดเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้า  เสมือนคอยปกปัดรักษาองค์พระและสร้างความร่มเย็นให้กับผู้คนที่เข้าไปกราบไหว้บูชา  จุดเด่นที่ชวนมาชมจำปาคู่นี้ ก็ตรงที่มีลำต้นทอดเอนได้ระดับอย่างสวยงาม มีเกล็ดมังกรขึ้นตะปุ่มตะป่ำรองผิวเปลือกทั้งต้นอย่างงามคลาสสิกทั้งสองต้น  โน้มกิ่งสอดประสานเป็นร่มเงาปกคลุมที่ประดิษฐานขององค์พระเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่ง   ขอเชิญร่วมเดินทางย้อนรอยอารยธรรมแบบโบราณ  “พระไม้ล้ำค่า จำปาพันปี”  ได้ที่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม