ผ้าทอพอเพียงบ้านใคร่นุ่น

สืบทอดกันมาจากการทอใช้เองในครัวเรือน จากนั้นจึงพัฒนาเป็นอาชีพเสริม  สีที่นำมาย้อมเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติ มีลายขัดพื้นฐาน เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มซึ่งลายขัดพื้นฐานนี้มีจุดเด่น คือเป็นลายเล็กที่มีความละเอียด กลายเป็นสินค้าโอท็อป ระดับ 5 ดาว ของอำเภอกันทรวิชัย