งานประเพณีไหลเรือไฟไทญ้อ

ประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวอีสานสืบทอดปฏิบัติในเทศกาลออกพรรษา  ทำกันในวันขึ้น  15 ค่ำถึงแรม 1 ค่ำ เดือน 11  ตามแม่น้ำลำคลอง ส่วนในจังหวัดมหาสารคาม เรียกว่า  งานประเพณีไหลเรือไฟไทญ้อ  ซึ่งจัดขึ้นบริเวณสนามกลางบ้านท่าขอนยาง  อำเภอกันทรวิชัย  ชาวบ้านและนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกันจัดประเพณีไหลเรือไฟไทญ้อเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม