งานประเพณีแข่งเรือยาวลุ่มน้ำชี

ประเพณีแข่งเรือยาวที่วัดท่าตูม เป็นการแข่งเรือยาวจากทั่วประเทศ เป็นรายการแข่งเรือที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดมหาสารคาม จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของประเพณีที่นี่คือ การรำถวาย เป็นการรำแบบพื้นบ้านโดยผู้รำจะรำบนเรือในขณะที่เรือลอยอยู่กลางน้ำ สวยงามและพร้อมเพรียง หาดูได้ยากเพราะการรำบนเรือที่ลอยลำอยู่ต้องผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างดี รำนี้เป็นการรำถวายแก่เจ้าแม่คำเครือ ผู้เป็นเจ้าแม่แห่งท่าน้ำท่าตูมแห่งนี้