งานบุญพาข้าวลิง

  เป็นกิจกรรมเลี้ยงอาหารลิงประจำปี ที่มาของงานนี้เกิดขึ้นจากการที่จำนวนประชากรลิงเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้อาหารตามธรรมชาติไม่พอเพียงเป็นเหตุให้ลิงเข้าไปหาอาหารในเขตชุมชนที่ผู้คนอาศัย  สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  จึงเกิดงานวันบุญพาข้าวลิงขึ้น  นอกจากเป็นวันเลี้ยงอาหารลิงมื้อใหญ่แล้วคณะกรรมการจัดงานยังใช้โอกาสนี้ในการระดมทุนจากทุกภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อซื้ออาหารให้ลิงตลอดทั้งปี

ขณะเดียวกันวันบุญพาข้าวลิงยังเป็นวันประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวนอุทนยานโกสัมพี  นักท่องเที่ยวจะได้มีโอกาสเที่ยวธรรมชาติ  ความสวยงามของแก่งตาด ลิงแสมขนสีทอง  สะพานแขวน  ลานข่อย ยางนางยักษ์ และสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ในวนอุทยานแห่งนี้