ตราสัญลักษณ์

ดวงตราเทศบาลเมืองมหาสารคาม

: : ความหมาย : :

มีลักษณะเป็นตราพระอาทิตย์ หรือสุริยเทพ  โดยคตินิยมถือว่าพระอาทิตย์ เป็นดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดของจักรวาล โดยทางประเพณีโบราณเชื่อว่า พระอาทิตย์เป็นเทพที่สูงศักดิ์องค์หนึ่ง ทั้งเป็นเทพที่ไม่โปรดการรบราฆ่าฟัน