โฮงเจ้าเมืองคนที่ 2

พระเจริญราชเดช (ฮึง) เดิมดำรงรงตำแหน่งเป็นอุปฮาช  ได้รับการโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจริญราชเดช  เจ้าเมืองมหาสารคามลำดับที่ ๒ ใน ปี พ.ศ. ๒๔๒๒ ท่านผู้นี้ได้เป็นเจ้าเมืองเมื่อสูงอายุ  ประชาชนจึงให้สมญานามว่า  “`ญาหลวงเฒ่า”   ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองนานที่สุดของเมืองมหาสารคาม ท่านได้ย้ายโฮงเจ้าเมืองซึ่งแต่เดิมนั้นอยู่บริเวณหนองกระทุ่ม  มาตั้งอยู่ใกล้ตลาดสี่กั๊ก  ราษฏรนิยมเรียกว่า “โฮงญาหลวง”  ทำให้บริเวณตลาดสี่ก๊กมีผู้คนพลุกพล่านขึ้นการค้าก็เจริญตาม  พ่อค้าที่ตั้งร้านขายของบริเวณตึกดินถนนเจริญราชเดช (ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นถนนดินทราย)  ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่อพยพมาจากร้อยเอ็ดและนครราชสีมา  มีอาชีพค้าขายเสื้อผ้าและสินค้าเบ็ดเตล็ด