หมี่กรอบ

ตั้งอยู่ถนนผดุงวิถี หมี่กรอบที่นี่มีหลากหลายสีสันน่าทาน และกระยาสารท ซึ่งพิถีพิถันในวัตถุดิบ วิธีการปรุง ที่ได้รับการถ่ายทอดสูตรดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลานานกว่า 40 ปี   โทร. 090-0257438