สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในอดีตสถานที่แห่งนี้เป็นเรือนจำเก่าของเมืองต่อมาจึงย้ายออกไปนอกเมืองจนถึงปัจจุบัน และปรับให้บริเวณดังกล่าวเป็นสวนสุขภาพ โดยใช้ชื่อว่า “สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535

ภายในประกอบไปด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายที่หลากหลาย เช่น วิ่ง แอโรบิคแด๊นซ์ พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังครบครัน สนามเด็กเล่นสำหรับเด็ก เป็นต้น และ เวทีดนตรีในสวน ลานออกกำลังกายสำหรับคนรักการร้อง เล่น เต้นรำเป็นสถานที่เหมาะกับการพักผ่อนอย่างยิ่ง