สวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น

สวนสาธารณะเลิงน้ำจั้นมีพื้นที่ประมาณ 33.16 ไร่ ตั้งอยู่ห่าง จากถนน จุฑางกูรประมาณ 100 เมตร (แยกถีนานนท์) ใกล้ๆ วัดป่าศุภมิตร หรือไม่ไกล จากศูนย์สร้างทาง เป็นสวนหย่อม สนามนั่งเล่น ลานอเนกประสงค์ และเส้นทางจักรยานไว้ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เที่ยวชมทัศนียภาพโดยรอบของสวน ปัจจุบันเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เพิ่มไฟฟ้าสว่างสว่าง ปรับปรุงดูแลสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ-ห้องสุขา ลานจอดรถอย่างต่อเนื่องและมียามรักษาการความปลอดภัยจึงเป็นสถานที่พักผ่อนอีกแห่งกลางเมืองมหาสารคาม  หากท่านมีเวลาว่างก็สามารถไปแวะวิ่งออกกำลังกายหรือพักผ่อนได้ เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมืองมหาสารคาม