สวนศรีสวัสดิ์

 

ลานออกกำลังกาย และ “ตลาดสีเขียว” แหล่งช็อปอาหารเพื่อสุขภาพแห่งนี้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมหาสารคาม มีเกษตรกรกว่า 200 ราย นำอาหารอีสาน ผักปลอดสารพิษ มาจำหน่าย เป็นประจำทุกบ่ายวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00-19.00 น. โดยนำพืชผักปลอดสารพิษ เช่น พริก มะเขือ ยอดฟักทอง รวมถึงผักรับประทานใบ นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นบ้าน เช่น แมลงป่องย่างไฟ ไข่มดแดง แย้ หอยจุ๊บ ปูนาปิ้ง ไก่พื้นบ้าน ปลาย่าง และข้าวอินทรีย์ไรซ์เบอรี่ มาจำหน่ายอย่างหลากหลาย

โดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม คณะกรรมการตลาดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวางระบบเครือข่ายหมุนเวียนนำผลิตผลการเกษตรจากไร่นาไปจำหน่ายที่ตลาด พร้อมดูแลความปลอดภัยอีกชั้น นอกเหนือจากที่ประธานกลุ่มแต่ละหมู่บ้านดูแลกันเอง เพื่อไม่ให้มีผลผลิตและอาหาร ปนเปื้อนสารเคมีมาวางจำหน่าย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค