วัดอุทัยทิศ

ท้าวมหาชัย(กวด) เจ้าเมืองมหาสารคามได้สร้างวัดใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัดประจำเมือง วัดมหาชัย และได้ปฏิสังขรณ์บรรดาวัดเก่าที่ได้สร้างมาก่อนคือวัดบ้านจาน และวัดบ้านนางใย พระเจริญราชเดช (อุ่น ภวภูตานนท์) เจ้าเมืองคนที่ ๓ ได้เข้ามาอุปการะวัดนี้จนมีความเจริญรุ่งเรือง พร้อมกับอัญญาแม่ศรีเมือง ภวภูตานนท์ ผู้เป็นภริยาได้นำอัฐิของพระเจริญราชเดช (กวด) และญาแม่โซ่นแดง ผู้เป็นบิดารและมารดามาบรรจุไว้ที่วัดนี้เพื่อเป็นที่สักการะของลูกหลาน กระทั่งเมื่อสิ้นเจ้าอาวาสรูปที่สองแล้ว จึงได้มีการไปนิมนต์พระสงฆ์องค์หนึ่ง ชื่อว่า “พระอาจารย์พิมพ์”มาจากบ้านแล้งจังหาร เมืองร้อยเอ็ดให้มาเป็นเจ้าอาวาส ได้มีการเปิดสอนหนังสือไทยและมูลกัจจายน์ มีผู้มาศึกษาเล่าเรียนเป็นอันมาก ต่อมาพระอาจารย์พิมพ์ได้สมณศักดิ์เป็น “พระครูโยคีอุทัยทิศ” (ภายหลัง ชาวบ้านจึงได้นำเอาชื่อพระครูโยคีอุทัยทิศมาตั้งเป็นชื่อวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา)