วัดสามัคคี

ตั้งอยู่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000