วัดศรีสวัสดิ์

ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2475 บนเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา ทะเบียนวัดเลขที่ 37 ถนน ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80  เมตร ปัจจุบันมีพระครูศรีปริยัติโสภิต ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส รูปที่ 11  ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม พ.ศ. 2534