วัดท่าเสมา บ้านแมด

ตั้งอยู่ที่ บ้านแมด ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม