ร้านโอท็อปมหาสารคาม

 ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนผดุงนารีเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าโอท็อป หรือ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล      หนึ่งผลิตภัณฑ์ จากทุก ๆ อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม มาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา สามารถเยี่ยมชมได้ทุกวัน