ประเพณีแห่เทียนพรรษา และพิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ทุกปี เทศบาลเมืองมหาสารคาม กำหนดจัดงาน “บุญเข้าพรรษา” มีการจัดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาไปทอดถวายยังวัดต่างๆ ในเขตเทศบาล และจัดพิธีลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวงตลอดระยะเวลา 3 เดือน เป็นกิจกรรมสำคัญ ที่รณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา  และจัดกิจกรรมเทศน์ระหว่างพรรษาหมุนเวียนตามวัดในแต่ละชุมชนจนสิ้นสุดเทศกาลเข้าพรรษา