ข้าวเม่า

ขนมพื้นเมืองจากภูมิปัญญาชาวนาที่นำเอาข้าวช่วงใกล้สุกสีเขียว มาผ่านกรรมวิธีทางภูมิปัญญาให้ได้ข้าวเม่าที่มากด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ทั้งไฟเบอร์และวิตามินต่างๆ มีสีเขียวน่าทาน สามารถเลือกซื้อ เลือกชิม ได้ตลอดปี มีจำหน่ายที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม และชุมชนโพธิ์ศรี