แจ้งแนวทางการบังคับกฎหมายสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

📣📣เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอแจ้งแนวทางการบังคับกฎหมายสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม