ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และหลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการสรรหาและ.pdf