ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณวัดป่าศุภมิตรทางเข้าไปจุฑางกูร ซอย ๒ (สองฝั่งและฝั่งเดียวช่วงโค้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก-1.pdf