ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ซอย ๑๑ ถึง ซอย ๗ (๒ ฝั่ง ช่วงหลังร้านวัชระ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ18-67.pdf