ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย ๔๗ ซอย ๔๙/๑ (บริเวณ ๖ แยก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-16-67.pdf