ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณไปรษณีย์ถึงแยกวิทยาลัยอาชีวะ (ฝั่งเดียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ14-2567.pdf