ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณถนนมหาชัยดำริห์ จากซอย ๑ ถึงสี่แยกวัดสามัคคี (สองฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-10-67.pdf