ประกาศ การแสวงหาข้อมูลเพื่อนำกำหนดเป็นคุณลักษณะขอบเขตและกำหนดราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ล้างถนนชนิดฉีดแรงดันสูง และรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดกิ่งไม้ จำนวน 1 คัน

notice_eabca1e8.file_.022415-1.pdf