ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี.pdf