ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างศึกษาออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน.pdf