ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนาด 24,000 บีทียู 18 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ-แบบแยกส่วน-24000-บีทียู-18-เครื่อง.pdf