โครงการออกสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับป้ายภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อปรับปรุงข้อมูลในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสำรวจป้าย.pdf