โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึก กับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยน พฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา”

.pdf