เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

ฝากแชร์ ฟรี ฟรี ฟรี !!!!!! เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ตามชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 31 ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2566
⏰⏰ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตามตารางกิจกรรมดังนี้ คลิก 👇👇