เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอเชิญร่วม “พิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่” ปี 2567

🎊🎊 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอเชิญร่วม “พิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่” ปี 2567 วันที่ 1 มกราคม 2567
ณ บริเวณหอนาฬิกา ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป