ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูล-เช่าสถานที่จอดรถแท็กซี่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประกาศผู้ชนะการประมูล-เช่าสถานที่จอดรถแท็กซี่บริเวณสถานีขนส่ง.pdf