ประกาศ เรื่องการประมูล-เช่าล็อคจำหน่ายสินค้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม (โซน B) ครั้งที่ 2

การประมูลเช่าล็อคจำหน่ายสินค้าตลาดโต้รุ.pdf