ประกาศ ห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ขยะ และวัสดุอื่นๆที่ทำให้เกิดหมอกควันและมลพิษในอากาศ

ประกาศ-ห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตร-ขยะและวัสดุอื่นๆที่ทำให้เกิดหมอกควันพิษในอากาศ.pdf