ประกาศ ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล กรณีผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ-วิชาเอกพลศึกษา-ตำแหน่งครูผู้ช่วย.pdf