ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สถานที่จอดรถใต้อาคารตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สถานที่จอดรถใต้อาคารตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม

หลักเกณฑ์จอดรถใต้ตลาดโต้รุ่ง.pdf