ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจป้าย เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจป้าย.pdf