แก้ไข ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม)

แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง.pdf