ประกาศ แจ้งความผู้ที่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศ-แจ้งความผู้ที่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินพ.ศ.-2565.pdf