ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์-สถาปนิก.pdf