ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล กรณีผู้ที่มีผลงานเป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรายชื่อ.pdf