ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ.pdf