ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รับสมัครกรณีที่มีเหตุพิเศษเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู.pdf